Välkommen till Visbyhus 13, kvarteret Gurkan

På den här hemsidan hittar Du information om sådant som är bra att veta om man är nyinflyttad eller kanske tänker flytta in i området. Den är även till för Dig som redan bor i föreningen. Vi i styrelsen hoppas givetvis att Du ska ha nytta av hemsidan.


Om Du känner att information om något angeläget saknas är det bara att höra av sig. Du hittar också uppdaterad information om föreningen på vår Facebook-sida www.facebook.com/visbyhus13


Styrelsen har inte bara till uppgift att se till att föreningen sköts på bästa sätt ur en ekonomisk och fastighetsförvaltande perspektiv. Vi har även som målsättning att aktivt verka för att verksamhet av social karaktär bedrivs kontinuerligt så att vi uppnår god stämning och trivsel i vår förening.


Än en gång hjärtligt välkommen!

/Styrelsen