På denna sida: Senaste nytt, GDPR-information, Välkomstbrev, Gurkblad och Mäklarinformation

Senaste nytt

Fett-tratt -> mindre antal stopp i avloppen

Vi har nyligen fått stopp i avloppet på grund av att en del spolar ner stekfett i slasken. Tyvärr hjälper det inte med att spola efter med varmt vatten eller hälla med diskmedel. Bäst är att samla upp sitt stekfett i en flaska som man sedan kastar i brännbart. För att förenkla få ner fettet i flaskan så kan en fett-tratt användas. Tratten går att hämta hos förvaltaren eller på återvinningsgården.

GDPR information

Föreningens policy för behandling av personuppgifter enligt GDPR


GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning, som sedan maj 2017 har ersatt den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Den innebär en skärpning av hur bl.a. föreningar för behandla personuppgifter.


Styrelsen för bostadsrättsföreningen Visbyhus nr. 13 är ansvarig för behandlingen av personuppgifter inom föreningens verksamhet.


Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera olika föreningsaktiviteter som nyckelhantering, bokning av övernattningslägenhet/kvarterslokal, tilldelade parkeringsplatser m.m.


Personuppgifterna sparas i ett medlemsregister så länge medlemskapet varar. Medlem har rätt att få en utskrift av föreningens behandling av egna personuppgifter. Den som av någon anledning inte vill vara kvar i registret bör kontakta vår ordförande och meddela detta.


Personuppgifter lämnas vidare till Riksbyggen som administrerar hyror m.m.


För ytterligare information om GDPR hänvisar vi till:
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen


Styrelsen
BRF Visbyhus nr 13

Välkomstbrev

Gurkbladet


Mäklarinformation

Information till mäklare och övriga intressenter


Mäklarinformation = Reklam


Vi i styrelsen anser att mäklarinformation INTE är jämställt med samhällsinformation. Därför önskar vi att alla mäklare respekterar uppsatta meddelande om "Nej tack till reklam". Vidare önskar vi att ni respekterar att de anslagstavlor som finns i trapphusen ENDAST är avsedda för bostadsrättsföreningens egen information, dvs. ingen mäklarreklam.


Med vänlig hälsning Styrelsen


LED-belysning, uppdaterad


Vi har nu bytt ut belysningen på innergårdarna och parkeringarna. Vi ser också över om vi behöver komplettera med någon extra där det är mycket mörkt idag. Byte har kostat en del men vi räknar med att de har betalat sig själva på två år! Efter dessa två år kommer vi att spar många tusenlappar Vi kommer inte byta belysningen under skärmtaken och vid ingångarna för där använder vi lågenergilampor idag. Det är inte ekonomiskt fördelaktigt att byta dessa idag så vi avvaktar till något längre fram.


Det pågår prov med trappbelysning av LED-typ och med rörelsedeckare i tre trapphus. Vi kommer troligtvis byta dessa inom en snar framtid.


El-kostnader


Vi har sett att vi inte förbrukar lika mycket el som tidigare och då gjort ett jobb med att minska mätsäkringarna. Detta gör att den fasta kostnaden för el-abonnemanget minskar. Vi spara upp till 60 000 kr/år på detta.


Avgiftshöjning


Vi höjer inte avgiften 2020. Vi ligger bra till i bokföringen och vårt jobb med att sänka energiåtgången har gett resultat.


TV, bredband och telefoni


Vi har gruppavtal med Comhem som ingår i avgiften. I detta ingår ett grundutbud av TV, 100Mbit bredband och telefoni.


Stamrenoveringen


En traditionell stamrenovering har genomförts i området (dvs. alla rör bytta och helrenoverat badrummen). Slutbesiktning var i mitten av februari 2014. Det kommer även bli en 2 år och en 5 års besiktning.


Andrahandsuthyrning


Vi har beslutat att förlänga uthyrningstiden till max 12 månader. Förhoppningsvis gör detta att det blir enklare att hitta en lämplig hyresgäst. Ansökan lämnas till förvaltaren Daniel Hjorter för vidare beslut i styrelsen.


Sommaruthyrning av lägenheten


All sommaruthyrningar måste ni anmäla kontaktuppgifter till Förvaltaren. Tänk på att du som medlem är ansvarig för att dina hyresgäster vet föreningens regler samt inte stör grannarna.


Mantalsskrivning i lägenheten


Stadgarna kräver att ägaren måste vara mantalsskriven på lägenheten. Styrelsen har beslutat att det räcker om man är delägare till minst 10% och är mantalsskriven där.


Parkering, Carport och Garage


Alla lägenheter bör kunna får en parkeringsplats ute. Om man har flera bilar så skall man ha en betald parkering till alla bilar som man avser parkera inom området. För att få skärmtak eller garage så för man ställa sig i kö. All parkering administreras genom förvaltaren Daniel Hjorter.